Prasata

Tak jako ostatní zvířata i prasata potřebují být v době, kdy rostou, fyzicky i mentálně aktivní a zdravá. Jejich správný vývoj tedy závisí na podmínkách ustájení. Při spravování vepřína je velice důležité vědět, co přesně prasata potřebují, a předcházet stresovým situacím, k nimž může v průběhu jejich života docházet.

V EU se většina prasat chová ve vepřínech. V různých fázích života vyžadují prasata různé typy ustájení i krmení. Například novorozená selata a jejich matky mají jiné potřeby než plně vzrostlý dospělý samec – mláďata pochopitelně vyžadují jinou péči než dospělí jedinci. Proto jsou na statku prasata rozdělena do různých skupin podle věku a s ním souvisejících potřeb.

Prasatům musí být zajištěny vhodné životní podmínky, v nichž mohou vést dostatečně aktivní život. Toto jsou jejich základní potřeby:

  • Krmení a napájení: Ve všech fázích života potřebují prasata dostatečné množství vody a vyváženou stravu. Po narození potřebují selata mateřské mléko, které obsahuje zvláštní látku nazývanou mlezivo, jež je chrání před nemocemi. Od odstavu až do dospělosti musí prasata dostávat přiměřené množství vhodného krmiva s vysokým obsahem energie a vlákniny. Pro prasata je rovněž přirozené hledat si potravu rypákem, a proto je nutné jim poskytnout vhodnou podestýlku ze slámy nebo z dřevěných hoblin, aby v ní mohla potravu hledat tak jak by to dělala ve volné přírodě.
  • Spánek: Prasata potřebují k odpočinku a k předcházení stresu dostatek spánku. Často ráda spí v těsné blízkosti ostatních prasat.
  • Sociální interakce: Prasata jsou zvířata společenská, ráda proto žijí ve skupinách s ostatními jedinci svého druhu. Když se však nečekaně střetnou prasata, která se neznají či na sebe nejsou zvyklá, může to u nich vyvolat strach a agresivní chování.
  • Hry: Prasata jsou velice zvídavá a zkoumání okolního prostoru je pro ně přirozené. Proto potřebují vhodné materiály na hraní (např. slámu) a dostatečný prostor k pohybu.
  • Pohyb: Pohyb stejně jako většině zvířat prospívá i prasatům. Díky fyzické aktivitě jsou pak zdravější.
  • Čistota: Narozdíl od toho, co se o prasatech traduje, jsou to zvířata čistotná a potřebují se pravidelně očišťovat od škodlivých látek. Měla by proto mít možnost se drbat nebo válet se ve vodě či bahně. Prostor ke kálení by měl být navíc oddělen od zbylého prostoru.

Život prasete  

Březost prasnice trvá přibližně 112 až 115 dní a v průměrném vrhu je okolo 11 selat. To je početná rodina! Selata se rodí v tzv. porodním kotci, kde s matkou zůstávají až do věku 21 až 28 dní. Během této doby se živí mateřským mlékem.

Po odstavu jsou selata z různých vrhů přemístěna do tzv. dochoven, což jsou speciální kotce pro tzv. odstávčata. Zde se jim musí věnovat velká pozornost, protože je pro ně tato změna výživy a prostředí často stresující.

Zhruba po 5 týdnech, když dosáhnou selata určité hmotnosti (přibližně 30 kg), jsou přemístěna do nového ustájení, aby měla prostor dorůst do požadované velikosti. Dospělá prasata obvykle dosahují hmotnosti okolo 90–160 kg. V nových kotcích se často nacházejí prasata z různých vrhů, protože jsou rozdělena podle hmotnosti. Osoba odpovědná za jejich péči musí dávat dobrý pozor na to, aby mělo každé prase dostatečný prostor, aby nedocházelo ke střetům s novými jedinci a aby měli všichni dostatek materiálu na hraní. Aby byla zvířata zdravá a nezažívala stres, je důležité zajistit dostatečnou hygienu, vhodnou podestýlku, systematicky odstraňovat chlévskou mrvu a obecně s nimi dobře zacházet.

Teď už toho víte o prasatech hodně a můžete si vyzkoušet se o ně starat. Hodně štěstí!

ŽIVOT ZVÍŘAT